„Šance na restart 3“ pro OZP

BALÍČEK PODPORY PRO RESTART Bezplatný projekt „Šance na restart 3“ pro OZP CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017169 PŘIHLÁSIT SE NAPSALI O NÁS ŘEKLI O NÁS VIDEO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PŘEDEŠLÉHO PROJEKTU Pro koho je projekt určený: Zapojte se do úspěšného pokračování bezplatného programu vzdělávací, … Pokračování

Dětská skupina SD pokračování

Poskytovatel dotace: MPSV ČR Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST Zaměření projektu: Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu Doba trvání: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022 Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016954 Adresa místa provozu zařízení péče o … Pokračování

Chance for chance

  Project title: Chance for chance   Project title – the number: 2019-1-CZ01-KA104-060979   National Agency of the Applicant Organisation: Centre for International Cooperation in Education Grant: Learning Mobility of Individuals / KA104 – Adult education staff mobility (Erasmus +) … Pokračování

Dětské centrum ŠANCE

  Poskytovatel dotace: MPSV ČR Zaměření projektu:  Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST Doba trvání: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 Registrační číslo projektu: … Pokračování

Pracovní rehabilitace

Jak tedy probíhá celý proces pracovní rehabilitace? Kariérová poradkyně pomůže klientovi ujasnit si aktuální potřeby a možnosti související s budoucím pracovním uplatněním. Na základě toho si klient stanoví cíle a jednotlivé kroky vedoucí k jeho dosažení. Při naplňování těchto cílů … Pokračování