Dětská skupina SD pokračování

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Zaměření projektu: Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu

Doba trvání: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016954

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: K Meteoru 757, Hradec Králové Svobodné Dvory

Kapacita zařízení: 6 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Provozní doba: 7 až 14 hod

Harmonogram:

od 01. 11. 2020 do 30. 04.2022 

Cílová skupina:

Rodiče s malými dětmi

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou v našem projektu jsou rodiče s malými dětmi, resp. rodiče s dětmi ve věku od 1 roku či 3 let až do zahájení školní docházky.

Velikost CS zapojené do projektu: Vztahuje se ke kapacitě DS, která je plánována na 6 dětí. Nelze vyloučit vyšší množství podpořených osob (po dobu projektu mohou některé děti ukončit docházku a nahradí je jiné).