Projekt„ Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené“ zkráceně „PraKom“ řeší, jak efektivně překonat bariéru návratu rodičů zpět do zaměstnání.  Nabízí pro rodiče pečující o malé děti řadu bezplatných kurzů, které poskytnou komplexní podporu vedoucí k snadnějšímu návratu na trh práce. Zároveň nabízí možnost mzdových příspěvků pro zaměstnání na částečný úvazek.

PŘIHLÁSIT SE   TERMÍNY   NAŠI LEKTOŘI  REFERENCE

MZDOVÝ PŘÍSPĚVEK  WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE

Jaké jsou hlavní výhody účasti v projektu:

 • Obnovení znalostí a dovedností před nástupem do práce po RD (angličtina, IT dovednosti a mnoho dalšího).
 • Možnost mzdových příspěvků pro zaměstnání na částečný úvazek.
 • Příspěvek na hlídání dětí po dobu účasti na vzdělávání a praxe u zaměstnavatele.
 • Účast na vzdělávacích kurzech zdarma.
 • Možnost proplacení cestovních výdajů.

Další výhody:

 • Občerstvení zdarma včetně pitného režimu
 • Parkování přímo u budovy
 • WIFI zdarma

Podmínky pro účast v projektu:

 • osoby pečující o malé děti, přednostně na RD s blížícím se návratem do práce
 • bydliště v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji
 • vážný zájem o účast

Termíny konání vzdělávacích kurzů:

1. běh: listopad 2020 – únor 2021

2. běh: duben – červenec 2021

3. běh: září – prosinec 2021

4. běh: únor – červen 2022

5. běh: září 2022 – leden 2023

6. běh: listopad 2022 – březen 2023

Přehled témat vzdělávacího kurzů – můžete si vybrat podle vlastních potřeb

(1 školicí den – 6 hodin)

 • IT dovednosti (6 dní)– programy MS Office (texty, tabulky, grafy, prezentace, e-mailová komunikace, kalendáře, poznámkové editory), sociální sítě, internet
 • Základy programování(4 dny) – HTML a CSS – jak funguje, základy. Tvorba první jednoduché stránky.  Úvod do WordPress a tvorba vlastního webu s funkcí e-shopu
 • Finanční minimumpo návratu z RD (1 den) – rozpočet domácnosti – pravidelné/mimořádné výdaje a příjmy; úvěry, stavební spoření, pojištění, nebezpečí zadlužení, exekuce
 • Právní minimumpo návratu z RD (1 den) – vybrané kapitoly ze zákoníku práce a občanského zákoníku, práva zaměstnance na RD
 • Praktická komunikace v AJ (8 dní)– oživení jazyka, komunikaci v kanceláři, nejpoužívanější slovíčka a fráze, telefonování, pravidla e-mailové komunikace
 • Komunikační dovednosti (2 dny)– interaktivní prezentační dovednosti, asertivní komunikace
 • Den s koučem (2 dny)– osobnostní rozvoj a self koučink, prevence syndromu vyhoření, jak zpátky nabrat sebevědomí, jaké jsou mé silné stránky
 • Cesta k manažerské pozici (3 dny)– jak skloubit péči o dítě s rolí manažerky, manažerské dovednosti, týmová spolupráce, emoce a jejich fungování
 • Work-life balance (1 den)– rovnováha v životě, schopnost sebeřízení, sebedůvěra, sebeúcta a sebevědomí, stress management, jak zvládat změny
 • Time management(1 den) – plánovaní času, cíle, křivka osobní výkonnosti a jak jí efektivně využít, zásady organizování a řízení času, odkládání věcí
 • Psychohygiena(1 den) – organizace práce, životospráva, eliminace stresu

Ukázka možné kombinace kurzů – pro splnění podmínek účasti v projektu je nutné absolvovat min. 40 hodin (alespoň 7 školicích kurzů).

Např. se rozhodnu absolvovat:

2 dny – IT dovednosti – programy MS Office

1 den – Finanční minimum po návratu z RD

2 dny – Praktické komunikace v AJ

1 den – Den s koučem

1 den – Work-life balance

Kombinace kurzů je zcela na Vás.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 774 498 719

SPLŇUJEME AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

Dbáme na hygienická a preventivní opatření. Vaše zdraví a bezpečnost i zdraví zaměstnanců je pro nás vždy na prvním místě.

✔ provádíme desinfekci prostor

✔ učebny jsou pravidelně větrány

✔ možnost výuky venku

✔ malé skupiny

Více o podmínkách vstupu a pobytu v našich prostorách ZDE.