Naši lektoři

Lektor: Ing. Tomáš Nekola

Kurzy: IT dovednosti

Pracuje jako datový analytik, vystudoval systémové inženýrství, ekonomii a postgraduálně statistiku.

Při studiích vyučoval výpočetní techniku a základy informatiky na maturitních nástavbách. Ve své profesní praxi se zaměřuje především na zpracování dat a jejich následnou prezentaci. Postupem času absolvoval mnoho lektorských kurzů, ze kterých získal řadu certifikátů odborného školitele. Zaměření jeho kurzů je především na tabulkové kalkulátory, statistický software, prezentace a reporting, obecná práce s PC a OS Windows, sítě, ale také textové editory. Kromě čísel, rád jezdí se svou rodinou na výlety do přírody.

Lektorka: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.

Kurzy: Finanční minimum

Od roku 1995 se věnuje firemním financím, kdy nejprve jako postgraduální student Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pomáhala s rozvojem oboru finanční podnikání v roli odborného asistenta. V roce 1999 získala titul Ph.D. a následně začala pracovat pro firmu Automobiltechnik Praha s.r.o. v roli finanční ředitelky, zároveň i hlavní účetní a vedoucí controllor. Vždy zůstala věrná svému oboru a pozici finančního ředitele vykonávala i v dalších firmách. Od roku 2009 se intenzivně věnuje zejména akademické roli – působí jako odborný asistent na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Garantuje předměty Finanční řízení podniku, Drobné podnikání a Mezinárodní ekonomika.

Lektorka: JUDr. Kateřina Skoumalová

Kurzy: Právní minimum

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 se věnuje advokacii, od r. 2001 jako samostatná advokátka. Ve své praxi se zaměřuje zejména na právo pracovní, občanské, z něj nejvíce na nemovitosti, spolupracuje s několika realitními kancelářemi. Dále poskytuje právní pomoc v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné), v trestním právu jednak jako obhájkyně hájí práva obviněných, jednak jako zmocněnec zastupuje práva poškozených.


Lektorka: Bc. Michaela Šotolová

Kurzy: Komunikační dovednosti ve firmě, Cesta k manažerské pozici, Time management, Worklife balance

Lektorka, konzultantka a koučka specializující se na oblast HR více než 20 let. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti práce s lidskými zdroji, koučinku, mentoringu, vzdělávání a dalších rozvojových aktivit.

Soustřeďuje se na strategické personální řízení a plánování, nastavení HR procesů. Dále na osobnostní a komunikační dovednosti, rozvoj vlastního potenciálu, time management, zvládání stresu, emocí a agresivity, typologie osobnosti, asertivní komunikace a řešení konfliktů, obrana před manipulací a nátlakem. Mimo to se zajímá o jógu a východní nauky a ráda čte, cokoliv a kdekoliv. 


Lektorka: Eva Marešová

Kurzy: Praktická komunikace v AJ

Lektorka studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má dlouholeté zkušenosti s výukou anglického a německého jazyka. V obecném zaměření má státnice z obou jazyků, v obchodní angličtině získala certifikát C1 Bulats. Ráda předává své znalosti a každý nový projekt vidí jako možnost se vzájemně obohatit.


Lektorka: Helena Futerová, MSc.

Kurzy: Den s koučem, Psychohygiena

Lektorka a konzultantka, specializující se na oblast HR. Ve své práci týkající se vedení lidí těží z letité praxe vrcholového manažera
a personalisty.

V rámci HRM se věnuje koučování a mentoringu. Soustřeďuje se na vize a strategie, nastavení HR procesů, komunikace, motivační a hodnotící pohovory, řízení podle cílů, vedení a motivace jednotlivců a týmů, slaďování pracovního a soukromého života, řízení kariéry, odměňování, nábor, vzdělávání, atraktivní porady nebo týmové workshopy.


Lektor: Milan Boháček

Kurzy: Základy programování

Lektor pracuje jako správce IT. Předtím učil informatiku a biologii na gymnáziu a základní škole. Mezi jeho koníčky patří počítačové technologie a improvizační divadlo.