Workshop pro zaměstnavatele

Oblast diverzity a rovných příležitostí žen po návratu z mateřské a rodičovské dovolené

25.11.2021 09:00 – 15:00 vstup ZDARMA

PŘIHLÁSIT SE

Chybí Vám zaměstnanci? Hledáte rozšíření možností, jak získat nové zaměstnance a udržet si ty stávající, kmenové zaměstnance? Nevíte, jak ovlivnit rychlejší návrat rodičů z mateřské/rodičovské do práce? Řešíte ve firmě generační diverzitu? Chcete být atraktivnějším zaměstnavatelem na lokálním trhu práce?

Úspěšné firmy na trhu pochopily, že diverzita a rovné příležitosti na trhu přinese víc než jen splnění kvót. Uvědomily si, že diverzita je konkurenční výhoda. Na workshopu to pochopíte také a zjistíte, co je možné dělat (za relativně málo peněz), aby i vaše firma v této výhodě byla také. Workshop Vás nasměruje na to, jak diverzitu ve firmě správně uchopit, abyste zvýšili retenci a stali se atraktivnější značkou na pracovním trhu. Ukážeme si, jak přistupovat ke skupině rodičů a jak pomoci zaměstnancům/zaměstnankyním lépe sladit jejich pracovní a osobní život. Projdeme si možnosti, jak můžete přistupovat k zaměstnávání žen po mateřské a rodičovské dovolené, co jim můžete nabídnout, co tím lze získat a jak lze přistupovat k jejich celoživotnímu vzdělávání.

Ve workshopu si ukážeme, jakou roli zde hraje diverzita, inkluze a správný postoj k rovným příležitostem. Odnesete si praktické příklady a úspěchy firem v ČR, které diverzitu aktivně v těchto třech oblastech řeší. Společně se podíváme na potřeby a přístup k práci různorodých skupin, kde se zaměříme právě na rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, jak je můžeme oslovit a jak se o ně postarat uvnitř firmy, aby zůstali a byli na svoji firmu hrdí.

Cílem je najít odpovědi na to, co a jak je možné dělat, inspirovat se k něčemu podobnému a zjistit, jaké jsou trendy.

Cílová skupina:

 • HR a personální ředitelé
 • manažeři všech úrovní v soukromých, statutárních i neziskových sektorech
 • vedoucí projektových týmů
 • team leadeři a mistři, týmoví vedoucí

Obsah workshopu:

 • Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti diverzity a inkluze. 3 klíčové role v řízení lidských zdrojů: nábor, retence, služby personálního oddělení.
 • Inkluze a diverzita v náboru a retenci zaměstnanců v praxi a její síla ve firemní politice.
 • Jakou roli hraje tato oblast v přístupu k rodičům na rodičovské a mateřské dovolené.
 • Firemní programy zohledňující potřeby a zájmy této skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň.
 • Různorodost zaměstnanců – jejich potřeby, zájmy, přístup k práci, priority
 • Jak může přístup k různorodým zaměstnancům ovlivnit firemní kulturu
 • Praktické příklady firem v ČR na podporu udržitelnosti kvalifikované pracovní síly, využití alternativních pracovních úvazků, možnosti péče o děti na pracovišti a příklady, jak zaujmout uchazeče o práci.

Program:

9:00     Zahájení workshopu
Mgr. Jaromír Šalek: Představení projektu Prakom: Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené

9:15     První část workshopu
Strategie řízení lidských zdrojů, inkluze a diverzita v náboru a retenci zaměstnanců
Dotazy a diskuse

10:15   Coffee break

10:30   Druhá část workshopu
Firemní programy se zaměřením na rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
Dotazy a diskuse

12:00   Pauza na oběd

12:30   Třetí část workshopu
Různorodost zaměstnanců a přístup k nim – jak může ovlivnit firemní kulturu
Dotazy a diskuse

14:00   Coffee break

14:15   Čtvrtá část workshopu
Praktické příklady firem v ČR
Dotazy a diskuse

Občerstvení je po dobu akce zajištěno 😊
Místo konání: Centru andragogiky: K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové

Lektorka: Bc. Michaela Šotolová
Lektorka, konzultantka a koučka specializující se na oblast HR více než 20 let. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti práce s lidskými zdroji, koučinku, mentoringu, vzdělávání a dalších rozvojových aktivit.
Soustřeďuje se na strategické personální řízení a plánování, nastavení HR procesů. Dále na osobnostní a komunikační dovednosti, rozvoj vlastního potenciálu, time management, zvládání stresu, emocí a agresivity, typologie osobnosti, asertivní komunikace a řešení konfliktů, obrana před manipulací a nátlakem.
Mimo to se zajímá o jógu a východní nauky a ráda čte, cokoliv a kdekoliv. 

Pokud máte dotaz, neváhejte se na nás obrátit: 774 498 719