Dětské centrum ŠANCE

bez názvu

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Zaměření projektu:  Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007852

 

O projektu

Projekt řeší potřeby rodičů pečujících o malé děti v lokalitě Hradec Králové – Svobodné Dvory a

přispívá ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a sladění práce a rodinného života

prostřednictvím doplnění nedostačujících kapacit a doby provozu zařízení péče o děti 1. st. ZŠ v

lokalitě. V rámci projektu bude po dobu tří let provozován dětský klub a v období letních a jarních

prázdnin příměstské tábory v rámci Dětského centra ŠANCE. V projektu bude celkem podpořeno min. 100 rodičů.

 

Aktivita č. 1 Dětský klub

Cílem aktivity je podpořit min. 30 unikátních rodičů dětí 1. st. ZŠ ve slaďování a zvýšení jejich uplatnitnitelnosti

na trhu práce prostřednictvím celoročního provozu dětského klubu ve Starých Dvorech, který doplní

chybějící kapacitu družiny ZŠ Svobodné Dvory, případně družin ostatních ZŠ v okolí. Kapacita dětského klubu bude 10 dětí a otevírací doba je 14:00 až 18 hod.

 

Aktivita č. 2 Příměstské tábory

Cílem aktivity je podpořit min. 70 unikátních rodičů dětí na 1. st. ZŠ ve slaďování a zvýšení jejich

uplatnění na trhu práce prostřednictvím realizace nepobytových příměstských táborů v době letních a

jarních prázdnin. Kapacita táborů bude max. 12 dětí a otevírací doba bude 7:00-16:30 od pondělí do pátku.

 

Kontakt:

Mgr. Jaromír Šalek, manažer projektu

jaromir@sancenavzdelani.org

Tel: +420 774 695 274