BALÍČEK PODPORY PRO RESTART

Bezplatný projekt „Šance na restart 3“ pro OZP CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017169

PŘIHLÁSIT SE

NAPSALI O NÁS

ŘEKLI O NÁS

VIDEO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PŘEDEŠLÉHO PROJEKTU ŠANCE NA RESTART

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PŘEDEŠLÉHO PROJEKTU ŠANCE NA RESTART 2

Pro koho je projekt určený:

Zapojte se do úspěšného pokračování bezplatného programu vzdělávací, poradenské a pracovní podpory “Šance na restart 3”. Pomůžeme vám využít vaše životní zkušenosti a získat práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení. Připojte se k našim klientům, kteří to už zvládli:

”Projekt byl pro mě velikým přínosem. Naučila jsem se sebeprezentovat před zaměstnavateli, vytvořit motivační dopis i CV. Jsem teď skvěle připravena na pohovory a případné otázky zaměstnavatelů. Jsem rozhodně sebevědomější a jistější.“

“Podařilo se mi díky projektu prodloužit dohodu se zaměstnavatelem. Vedoucí pobočky, pod kterou patříme, je s mojí prací spokojená. Velice mne těší zájem poradkyň projektu o můj osud a jsem ráda, že jsem mohla být součástí. Byl to pro mne startovací impuls, který jsem moc potřebovala.“

Stejně tak i my věříme, že projekt “Šance na restart 3” vás podpoří při nalezení práce, ve které budete spokojeni.

  • pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním (preferenčně nezaměstnané či neaktivní),
  • bez věkového omezení,
  • z Prahy

Kdy a kde bude projekt probíhat:

Celkem podpoříme cca 40 účastníků ve 2 etapách. Přihlásit se můžete do libovolné etapy s možností zkráceného režimu.

  1. etapa 1/2022 – 10/2022

2 skupiny po cca 10 os.

  1. etapa 8/2022 – 6/2023

2 skupiny po cca 10 os.

Předpokládaná místa konání:

Praha

Aktivity k zapojení:

  • Sdílecí kruhy – councily (setkání s lidmi s podobnými problémy, sdílení příběhů, podpora sebejistoty)
  • Individuální poradenský program (konzultace s koučem a poradcem pro cílené řešení osobní situace)
  • Odborné poradenství (sociálně-pracovní, právní, finanční či psychologické …)
  • Motivační workshopy (praktické informace k pracovnímu uplatnění, životopis, příprava na pohovor, sebeprezentace, hodnocení vlastních možností a bariér, osobní vize, profesní portfolio, akční plán, setkání se zaměstnavateli atd.)
  • Počítačové semináře (práce s počítačem a internetem, email, práce s texty a tabulkami atd.)

Vybraným účastníkům nabízíme také:

Přihlášku on-line: najdete na www.sancenarestart3.cz

Projekt Šance na restart 3 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.