Pracovní rehabilitace

Jak tedy probíhá celý proces pracovní rehabilitace?

 1. Kariérová poradkyně pomůže klientovi ujasnit si aktuální potřeby a možnosti související s budoucím pracovním uplatněním.
 2. Na základě toho si klient stanoví cíle a jednotlivé kroky vedoucí k jeho dosažení. Při naplňování těchto cílů je mu k dispozici přímá podpora kariérové poradkyně.
 3. Klient využívá komplexních služeb pracovně právního, sociálního a kariérového poradenství.
 4. Klientovi je nabídnuta potřebná rekvalifikace a další potřebné vzdělávání, aby byl připraven na novou pracovní pozici.
 5. Poradkyně zprostředkovává konkrétní pracovní nabídky a konzultuje je s klientem.
 6. Společné také oslovují potencionální zaměstnavatele, tj. původního zaměstnavatele nebo vhodného nového zaměstnavatele v místě bydliště klienta, a vyjednávají úpravu pracovního místa nebo vytvoření vhodného nového pracovního místa. Klient se pod vedením kariérové poradkyně připravuje na pohovory, výběrová řízení a zkušební dobu v zaměstnání.
 7. Na konci celého procesu klient nastupuje do zaměstnání, které může vykonávat se svým handicapem.

Nejčastěji naši klienti využívají těchto služeb:

 • kariérové poradenství – jakou pracovní pozici mohu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat? Jaké podmínky k tomu potřebuji?
 • vzdělávací aktivity – rekvalifikace, kurzy práce na PC, jazykové vzdělávání;
 • pracovně právní poradenství – příspěvky na zaměstnávání OZP, možnost souběhu zaměstnání a pobírání invalidního důchodu, chráněná místa, komplexní poradenství na základě individuální situace klienta;
 • pomoc při vyhledávání pracovních nabídek a oslovování zaměstnavatelů;
 • příprava na výběrové řízení – sestavování životopisu a motivačního dopisu, zvládání stresu, sebeprezentace, jak vhodně komunikovat svůj handicap atd.