Projekt Šance na restart 3 byl úspěšně zakončen.

Projekt „Šance na restart 3“ probíhal od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 v Praze a byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem bylo podpořit osoby se zdravotním postižením (OZP) ve znovunalezení pracovního uplatnění a sociálním začlenění. Celkově jsme za jeden a … Pokračování