Projekt Šance na restart 3 byl úspěšně zakončen.

Projekt „Šance na restart 3“ probíhal od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 v Praze a byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Jeho cílem bylo podpořit osoby se zdravotním postižením (OZP) ve znovunalezení pracovního uplatnění a sociálním začlenění. Celkově jsme za jeden a půl roku zapojili 45 osob, z toho 11 účastníků úspěšně zakončilo rekvalifikační či kvalifikační kurz. Účastníkům jsme nabídli bohatý program zaměřený na zvýšení znalostí o trhu práce a motivace, počítačové dovednosti, finanční gramotnost či orientaci v oblasti sociálně-pracovní. Důležitou součástí bylo individuální provázení účastníků a také propojování se zaměstnavateli. Zpětná vazba od všech zúčastněných byla velmi pozitivní a podařilo se nám podpořit většinu účastníků komplexně jak formou zvýšení jejich dovedností či kvalifikace, tak i formou zvýšení sociálního a pracovního uplatnění. Výsledky projektu nás velmi těší a považujeme je vzhledem ke kombinovanému znevýhodnění účastníků za velký úspěch.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU ŠANCE NA RESTART 3

Níže vám přinášíme poselství několika účastníků pro další zájemce:

„Projekt Šance na restart bych jednoznačně doporučila dalším klientům OZP, je velmi přínosný, obohacuje vás novými znalostmi a zkušenostmi a velmi pomůže při hledání práce a uplatnění na trhu práce. Také možnost hrazené profesní kvalifikace je skvělá a otevře vám nové možnosti. Veškerá témata pro mě byla přínosná. Mohu vřele doporučit dalším zájemcům.“

„Projekt určitě stojí za to. Odnesete si spoustu zajímavých informací. Jděte si za svým snem a za vysněnou prací.“

„Dejte sobě i projektu rozhodně šanci!“