Motivační workshopy a Počítačové online semináře jsou velkým lákadlem v posledním cyklu projektu Šance na restart 3.

Na Motivačních workshopech a Počítačových online seminářích pořádaných v rámci projektu Šance na restart 3 podpořeného z prostředků ESFCR je plno. Lektorky mají co dělat, aby se dostalo při interaktivní práci na všechny účastníky. Klienti mají obrovskou snahu o změnu v jejich životních peripetiích. Nové informace ihned využívají při hledání nových pracovních příležitostí. Pomáhají jim v tom i individuální konzultace, které jsou pro většinu velikou vzpruhou.