Na informativním setkání začal nebývalý zájem o účast v projektu pro OZP „Šance na restart 4“

Ukázalo se, že je aktuálně veliké množství zájemců o nalezení nového pracovního místa, získání nových vědomostí i prohloubení stávajících zkušeností. Projekt pro OZP Šance na restart 4 podpořený Evropským sociálním fondem se otevřel ve vhodné době, kdy firmy propouštějí své zaměstnance a nepřibírají nové.

Balíček aktivit v rámci projektu začal Councilem. Již zde se zrodila skupina, která si vzájemně sdílí své zkušenosti jak pracovní, tak i životní. Na Motivačních workshopech si klienti zkouší kromě jiného i prezentaci své osoby, což je důležitý bod přijímacích pohovorů. Seminář Finanční gramotnost ukázal, že se klienti orientují v nástrahách financí. A na Počítačových online seminářích se sešla opravdu velmi silná a pokročilá skupina.

Celkový pohled na probíhající projekt je zatím velmi úspěšný. Věříme, že nadšení vydrží až do konce projektu.