Skupinové aktivity v posledním cyklu projektu Šance na restart 3 skončily Councilem.

Účast na plánovaném závěrečném Councilu v rámci projektu Šance na restart 3 podpořeném z ESFCR byla opět obrovská. Sešli se zde zástupci zaměstnavatelů, zástupci z Úřadu práce a hlavně všichni klienti posledního cyklu. Všechny zúčastněné osoby se vzájemné propojily a představily svá očekávání. Většina klientů se zde domluvila i na budoucí spolupráci.