Dlouhodobě se věnujeme vzdělávání zaměstnavatelů, kteří mají zájem o zaměstnávání OZP.

Pravidelně pořádáme konference, kulaté stoly a workshopy, na nichž mají zaměstnavatelé možnost sdílet své zkušenosti se zaměstnáváním OZP.

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO ZAMĚSTNAVATELE

ARCHIV AKCÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE

ŠTÍHLÉ METODY ŘÍZENÍ PRO MANAŽERY VE VÝROBĚ

ŠTÍHLÉ METODY ŘÍZENÍ PRO MANAŽERY V ADMINISTRATIVĚ

 

Zaměstnavatelům také vytváříme vzdělávací akce na míru, nejčastěji na tato témata:

  • pracovně-právní problematika zaměstnávání OZP,
  • sociální klima ve společnosti,
  • personalistika a zaměstnávání OZP,
  • specifika náboru zaměstnanců s OZP,
  • problematika diskriminace,
  • pracovní pomůcky, specifické požadavky OZP na pracovní prostředí,
  • integrace OZP do pracovního kolektivu, komunikace a týmová spolupráce,
  • diverzita a diverzitní týmy ve firmě,
  • work-life balance,
  • CSR.

 

Kontaktujte nás, rádi vám připravíme vzdělávání na míru.