1. MODUL – CESTY KE ZLEPŠENÍ 

 • Systém poskytování výrobků a služeb, jeho prvky a potenciál ke zlepšení
  • Tlaky na společnosti
  • Kde všude se dá zlepšovat?
  • Systém a jeho vztahy
   • Proces, procesní řízení, pojem hodnota v podnikovém procesu, tok hodnot,
    • Proces, procesní řízení
    • Hodnota procesu
    • Činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu
 • Štíhlý management a plýtvání 
  • Štíhlý management versus procesní řízení
  • Kaizen není sprosté slovo J
  • Základní druhy plýtvání v praxi
 • Zlepšování podnikových procesů, metody a nástroje štíhlého managementu
 • Mapování procesů
 • Technika řešení problému (problem solving story)
 • 5S
 • Standardizace
 • Flow management
 • KANBAN
 • PDCA cyklus
 • Vizuální management
 • TPM

2. MODUL – OPTIMALIZACE PROCESŮ 

 • Metody a nástroje štíhlého managementu
  • Metoda 5x PROČ
  • Mapování procesů
  • 4-kroková versus 7-mi kroková technika zjištění kořenové příčiny problému
 • Personální podpora pro řízení změny
  • Komunikace jako základ
  • Metoda PANIC
  • Struktura sdělení 3x TELL7
 • Komunikace jako základ
  • Filtr vnímání
  • Informace x data
  • Komunikační kanály
  • Cvičení  – trojúhelníky – ne vždy je informace předána tak, aby jí všichni rozuměli 

3. MODUL – PERSONÁLNÍ PODPORA PRO ŘÍZENÍ ZMĚN 

 • Řízení změny
  • Faze řízení změny
  • Emocionální křivka změny
  • Změna v praxi
  • Osobnostní test – Jsme přístupní ke změně?
 • Personální podpora pro řízení změn
  • Change management – řízení změny
  • Osobnostní test – Jsme přístupní ke změně?
 • Akční plány
  • Tvorba konkrétního akčního plánu
 • Závěrečné shrnutí