1. MODUL – ROZDĚLENÍ CEST KE ZLEPŠENÍ

 • úvod , cíle, osnovy, očekávání
 • rozdělení způsobu přístupu ke zlepšení:
  • co je to systém neustálého zlepšování
  • co je to inovace
 • rozdělení způsobu neustálého zlepšování
  • cesta efektivity
  • cesta standardizace
  • cesta průtoku
  • cesta rychlosti
 • některé nástroje, které umožňují zlepšit efektivitu a inovaci

2. MODUL – CESTY KE ZLEPŠENÍ

 • 5S, dobré hospodářství:
  • popis systému
  • audit
 • Standardizace
  • obecně
  • PDCA cyklus
 • Dům štíhlý podnik
  • princip
  • nástroje štíhlé výroby
 • Test: jste přístupni ke změnám?
 • některé další nástroje, které umožňují zlepšit efektivitu a inovaci 
 • zpracování baterií testů a jejich zhodnocení (ve vztahu k opatření, které daná firma potřebuje) 
 • zpracování individuálních programů jednotlivých firem podle potřeb efektivnosti a inovativnosti 
 • zpracování akčních plánů realiazace pro firmu

3. MODUL – PERSONÁLNÍ PODPORA PRO ŘÍZENÍ ZMĚN

 • význam managementu pro řízení změn (TCHM) 
 • metoda GEMBA 
 • viditelný management 
 • KAIZEN jako princip neustálého zlepšování 
 • týmová práce 
 • zásady pro řízení změn