Zvyšování kompetencí u pracovníků se znevýhodněnou mládeží – Estonsko

Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání se společně s dalšími neziskovými organizacemi a díky Asociaci manažerů absolventů, z.s., zúčastnila druhé části projektu. Na tento projekt získala AMA, z. s. prostředky z evropských fondů v rámci programu Erasmus+.

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Celá tisková zpráva zde.