Zvyšování kompetencí u pracovníků se znevýhodněnou mládeží – Švédsko

Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání se společně s dalšími neziskovými organizacemi a díky Asociaci manažerů absolventů, z.s., zúčastnila třetí části projektu. Na tento projekt získala AMA, z. s. prostředky z evropských fondů v rámci programu Erasmus+.

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Třetí část projektu se konala ve Švédsku v době od 12.-15.9.2016.

Více informací o akci.