Zvyšování kompetencí u pracovníků se znevýhodněnou mládeží – Portugalsko

Zvyšování kompetencí u pracovníků se znevýhodněnou mládeží – Portugalsko

Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání se společně s dalšími neziskovými organizacemi a díky Asociaci manažerů absolventů, z.s., zúčastnila čtvrté části projektu. Na tento projekt získala AMA, z. s. prostředky z evropských fondů v rámci programu Erasmus+.

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Čtvrtá část projektu se konala v Portugalsku v době od 3. – 7.10. 2016.

Více informací o akci zde.