Zvýšený zájem o účast v projektu Náhradní babička

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o účast v projektu Náhradní babička. Hlavní kritériem pro přijetí je věk nad 55 let a předpoklady pro ukončení všech aktivit a vykonávání nové profese. Další fáze projektu začne v květnu seminářem na ÚP a v červnu individuálními konzultacemi a motivačním kurzem.