Zkoušku z profesní kvalifikace Strážný úspěšně složilo 7 absolventů rekvalifikačního kurzu

Začátkem června probíhaly v projektu Strážný zkoušky z profesní kvalifikace. Zkoušky byly závěrečnou aktivitou pro dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 55 let. Před tříčlennou zkušební komisi nastoupilo všech 7 absolventů rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z písemného testu, ústního ověření znalostí a praktického předvedení základních profesních činností. Jsme moc rádi, že účastníci vzali přípravu poctivě a všichni u zkoušky uspěli. Osvědčení je opravňuje k vykonávání profese Strážný v celé Evropské unii.

IMG_1271   IMG_1275

IMG_1288   IMG_1267