Zaměstnávání OZP

Chcete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a přitom dosáhnout oboustranné spokojenosti? Začněte následujícím:

 

1, Otevřenost

Nejdříve je potřeba si uvědomit, jak širokým pojmem je Osoba se zdravotním postižením (OZP). V tomto legislativním vymezení hledejme nejprve skutečné lidi, kteří mohou mít všechny možnosti vzdělání, na které lze pomyslet. Z tohoto důvodu můžeme, až na několik výjimek, uvádět v pracovní inzerci: „Tato pozice je vhodná pro OZP.“

 

2. Soulad

V zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných jde stejně tak jako vždy v oblasti zaměstnávání v prvé řadě o soulad mezi požadavky na dané pracovní místo ze strany zaměstnavatele a jejich naplněním ze strany pracovníka. Zaměřme tedy pozornost nejprve na znalosti, schopnosti a silné stránky zájemce, na kterých může v daném pracovním uplatnění stavět.

 

3. Komunikace

Pokud zájemce splňuje požadavky na dané pracovní místo, nebojme se zeptat, zda a v čem zájemce konkrétně potřebuje úpravu dané pracovní pozice. Pokud je to možné, promyslete, zda takovou změnu toto pracovní místo umožňuje. Nejčastěji se jedná o snížený pracovní úvazek, případně dílčí drobnou úpravu v pracovní náplni. Můžete si nechat čas na rozmyšlenou, kdy se poradíte s kolegy nebo nadřízeným nového pracovníka. Pokud taková možnost změny existuje, v mnoha případech její realizace nemusí být časově ani finančně náročná.

 

4. Co dál?

Chcete vědět, jaké další kroky učinit, abyste mohli úpěšně zaměstnávat osobu se zdravotním postižením? Obraťte se na nás, rádi vám poskytneme odborné poradenství, podporu i cenné zkušenosti.