Za velikého zájmu se konaly náborové workshopy pro OZP v rámci projektu Šance na restart 2

Projekt Šance na restart 2 oslovil obrovský počet zájemců z řad OZP. Děkujeme ÚP Hradec Králové – paní Ing. Renatě Finraškové a ÚP Mělník – paní Emílii Erbenové. Obě dámy odvedly opravdu veliký kus práce.

MEL2002   HK1802