Vzdělávání při rodičovské dovolené pokračovalo online výukou

V únoru proběhly v rámci projektu PRAKOM další kurzy pro rodiče s malými dětmi, které se vrací na trh práce po rodičovské dovolené. Cílem kurzu Finanční minimum bylo osvojit si a naučit se základní finanční pojmy pro snadnější chápání financí se zaměřením na osobní finance. Účastnice se naučily např. sestavit jednoduchý rozpočet domácnosti, uvést hlavní příjmy a výdaje a dále rozlišit pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje a posoudit nezbytnost jednotlivých výdajů hospodaření domácnosti. V závěru měsíce se ještě uskutečnil kurz zaměřený na zdokonalení komunikačních dovedností. Všechny kurzy byly původně plánované jako prezenční, ale současná situace bohužel umožnuje pouze online formu. I přes toto omezení zaznamenáváme ze všech kurzů pozitivní hodnocení.