Vstupní rozhovory a pracovní diagnostika v projektu Nába

Od začátku února probíhaly v prostorách vzdělávacího centra Cihelna individuální vstupní rozhovory a konzultace spojené s pracovní diagnostikou. Účastnice projektu Náhradní babička vyplnily diagnostické testy orientované na osobnostní předpoklady a klíčové kompetence. Na několika setkáních se jim věnovaly naše kariérové poradkyně Petra Michaličková a Jana Flechtnerová, se kterými si prošly výstupy pracovní diagnostiky a společně nastavovaly své plány budoucí rozvoje.