Velký zájem o PC semináře projektu Šance na restart 2

Na obou místech v Hradci Králové i v Mělníce probíhají PC semináře v rámci projektu Šance na restart 2 podporovaného ESFCR. Obě skupiny velmi dobře spolupracují s lektory. Mají veliký zájem se v práci s PC zdokonalit. Velmi dobře si uvědomují, jak je to v dnešní době základní potřeba.

20200305_124318  20200312_111351