V předstihu informujeme o novém projektu Šance na restart 3 při online semináři na Úřadech práce v Praze.

V rámci online semináře pořádaného Úřadem práce v Praze dne 10.12.2021 jsme informovali poradce a poradkyně OZP jednotlivých částí Prahy o našem novém projektu Šance na restart 3 podpořeného z ESFCR. Zástupci Úřadu práce nám slíbili spolupráci při vyhledávání vhodných účastníků z řad OZP či OZZ do projektu.