Úspěšné zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

V lednu 2018 se konaly zkoušky z profesní kvalifikace Chůva. Ke zkouškám se dostavilo všech 6 účastnic z III. běhu rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z několika částí přesně podle standardu v Národní soustavě kvalifikací. Uchazečky předstoupily před odbornou komisi a musely prokázat získané znalosti a zejména dovednosti. Součástí zkoušky bylo např. poskytování první pomoci, ošetření poraněného dítěte, ukázka komunikace se záchrannými složkami apod. Teoretické znalosti byly ověřovány rozsáhlým písemným testem. Jako realizátora kurzu i celého projektu nás potěšilo, že všechny absolventky kurzu u zkoušek uspěly a získaly osvědčení o profesní kvalifikaci.

IMG_20180116_115719