Úspěšné zkoušky v projektu Profesní kvalifikace Strážný

Koncem ledna se v prostorách Centra andragogiky uskutečnily zkoušky z profesní kvalifikace Strážný. Zkoušky završily několik aktivit zaměřených na dlouhodobě nezaměstnané ve věku nad 55 let. Před tříčlennou zkušební komisi nastoupilo všech 6 absolventů rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z písemného testu, ústního ověření znalostí a praktického předvedení základních činností v této profesi. Velmi nás těší, že i přes počáteční nervozitu, všichni účastníci u zkoušky uspěli a získali osvědčení o profesní kvalifikaci. Hned 2 účastníkům se ještě během kurzu podařilo získat zaměstnání v profesi Strážný. Pro ostatní bude osvědčení velkou výhodou při hledání práce.

IMG_0820   IMG_0816

IMG_20190128_120806   IMG_20190128_121000