Ukončení rekvalifikačního kurzu a zkoušky z profesní kvalifikace

Rekvalifikační kurz, který obsahoval 19 školících dní a 5 dní praxe přímo v MŠ skončil. Celý kurz úspěšně dokončilo 9 účastnic. Podmínkou úspěšného absolvování byla minimálně 80 % účast. O oblíbenosti kurzu svědčí to, že několik účastnic mělo docházku 100 %. Na závěr kurzu proběhlo závěrečné vyhodnocení, které přineslo spoustu chvály ale také několik námětů k úpravám dalších běhů tak, aby byly pro účastnice co nejpřínosnější. Začátkem května se pak konaly zkoušky z profesní kvalifikace. Přípravu braly účastnice opravdu velice svědomitě a výsledkem bylo, že všech 9 žen získalo osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Přejeme všem účastnicím pracovní uplatnění v nové profesi.

10.5.2017