Také ve III. etapě projektu Šance na restart 2 nabízíme zaměstnavatelům Tréninková pracovní místa s mzdovým příspěvkem

Velmi oblíbeným nástrojem projektu jsou Tréninková pracovní místa, kde je možné využít mzdový příspěvek pro naše klienty po dobu 3 měsíců. Je to zkouška pracovních i sociálních návyků v nově nalezené práci. Po dokončení TPM většina klientů podepisuje s firmou pracovní smlouvu. Spokojenost bývá na obou stranách.