Také v online podobě pokračují skupinové aktivity v rámci 2.cyklu 1.etapy projektu Šance na restart 3.

Podpora v rámci projektu Šance na restart 3 podpořeného z ESFCR obsahuje kromě prezenčních sekání i online semináře – Základy PC a Sociálně pracovní poradenství. Tyto aktivity kromě jiného podporují počítačové znalosti, které v poslední době jsou velmi potřebné téměř v každé profesi. Trénink v této oblasti je určitě vítaným zpestřením. Také Sociálně pracovní seminář je plný velmi důležitých informací a znalostí pro cílovou skupinu OZP i OZZ. Klienti se shodují, že takto komplexní informace zatím nikde nezískali.