Systém péče o osoby se zdravotním postižením ve Spojených státech amerických

Trendem v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením je změna přístupu. Stejně tak jako v České republice,

tak i v USA stále probíhá proces transformace ústavní péče na péči komunitní. Výrazná je snaha o odklon od chráněných

dílen k chráněným pracovním místům, které jsou pro firmy opravdu přínosem, klíčová je spolupráce s profesionály

z HR. Velmi důležitou pozicí je Job designer: osoba, která velmi dobře zná kompetence konkrétní osoby se zdravotním

postižením a současně zná velmi dobře firemní prostředí a konkrétní pracovní pozice, které může potencionální zaměstnavatel

nabídnout.

Více si přečtěte v článku nového zpravodaje Euroguidance

 

Přečtěte si také další články