Štíhlé metody řízení v organizaci

Bez n‡zvu-1

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0068

Realizátor projektu: Šance na vzdělání, o.p.s.

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj – Výzva č. 3 pro grantové projekty

Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba trvání: leden až prosinec 2014

Místo realizace: Nymburk

 

Stručný popis:

V rámci projektu vznikne nový komplexní vzdělávací program, který umožní získat znalosti a dovednosti z oblasti tzv. štíhlých metod řízení účastníkům dalšího vzdělávání z podniků ve Středočeském kraji. Jedná se především o postupy zefektivňující proces výroby, které ho standardizují a urychlují. V případě, že se jedná o firmu, která má stagnující charakter, bude kladen důraz na techniky inovativní se vším, co inovace vyžaduje a přináší.

 

Nedílnou součástí výuky bude orientace na práci manažera ve smyslu řízení neustálých změn. Změna, která přináší štíhlost konání, efektivitu a standardizaci, by měla být součástí práce každého vedoucího pracovníka. K přežití v konkurenčním prostředí musí manažeři na různých úrovních vyvíjet úsilí k neustálému zlepšování. Součástí výuky proto nebudou jen techniky pro zvýšení potenciálu podniku, ale také techniky pro zlepšení manažerské práce řídících pracovníků. Bude představena např.metoda GEMBA, kaskádový workshop, TQM aj.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vznik nového komplexního vzdělávacího programu, který umožní získat znalosti a dovednosti z oblasti štíhlých metod řízení účastníkům dalšího vzdělávání z podniků ve Středočeském kraji. Program bude rozdělen na dva kurzy. První se zaměří na podniky výrobní a druhý na podniky ostatní (nevýrobní). Ve vzdělávacím programu budou účastníci z podniků, které jsou v růstu, i z těch v útlumu. Toto provázání vnímáme pro účastníky jako velice přínosné a obohacující.

 

Pro splnění hlavního cíle je důležité splnit tři postupné cíle:

1) vytvořit vzdělávací projekt a výukové materiály včetně e-learningové podpory,

2) pilotně ověřit nový vzdělávací program,

3) vyhodnotit pilotní ověření a případně opravit konečnou verzi vzdělávacího programu.

 

Výstupy projektu:

Účastníci získají ucelené know-how v problematice štíhlých metod řízení a optimalizace procesů ve výrobě i v nevýrobní sféře. Spolu s nácvikem technik vyjednávání a přesvědčování budou účastníci dobře připraveni k zavádění změn. Cena absolventů na trhu práce se přirozeně zvýší a budou více konkurenceschopní.