Skupinové aktivity v rámci 2.cyklu 1.etapy projektu Šance na restart 3 jsou v plném proudu.

Podpora v rámci projektu Šance na restart 3 podpořeného z ESFCR obsahuje Motivační workshopy a seminář Finanční gramotnost. Ukazuje se, že je to velmi potřebná podpora osob, které ztratily pevnou půdu pod nohami a hledají svoje místo na pracovním trhu. Aktivity pomáhají překonávat i osobní nesnáze a to nejen při hledání práce. Zpětné vazby ukazují, že komplexní podpora, kterou projekt nabízí, je tou nejlepší cestou pro lepší zorientování se v moderních podmínkách pracovního procesu, ale i životní vyrovnanosti. Rekvalifikace a profesní kvalifikace klientů můžou pomalu začínat.