Skupinové aktivity v rámci 1.cyklu 1.etapy projektu Šance na restart 3 pomalu končí.

Závěrečným councilem skončily skupinové aktivity 1. cyklu projektu. V průběhu dvou měsíců si zájemci prošli motivačními workshopy, které pomáhaly překonávat i osobní nesnáze a to nejen při hledání práce. Sociálně pracovní seminář a Finanční gramotnost se staly velmi oblíbeným setkáním plným nových poznatků. Počítačové semináře pomohly s osvojením dovedností, potřebných v pracovním procesu. Individuální konzultace stále intenzivně pokračují. Klienti je vyhledávají mnohem častěji než v předchozích projektech. Zpětné vazby ukazují, že komplexní podpora, kterou projekt nabízí, je tou nejlepší cestou pro lepší zorientování se v moderních podmínkách pracovního procesu, ale i životní vyrovnanosti. Rekvalifikace a profesní kvalifikace klientů můžou začít.