Šance na vzdělání, o.p.s. byla nominována na Cenu Olgy Havlové

Nominace Šance na vzdělání, o.p.s. na Cenu Olgy Havlové – Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové (str. 7)

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě.