Šance na restart 3 – 1. etapa v plném proudu.

Balíček aktivit v rámci projektu Šance na restart 3 z grantu ESFCR se rozjel v celé šíři. První klienti mají za sebou sdílecí Council, Sociálně pracovní seminář, Finanční seminář, čtyři Motivační workshopy a velmi potřebné individuální konzultace s kariérovými poradkyněmi. Získané informace klienti hodnotí velmi kladně.