S realizačním týmem jsem se sešli při konci projektu Šance na restart 2 a při začátku projektu Šance na restart 3.

Na konci prosince 2021 jsme s realizačním týmem řešili pozitiva projektu Šance na restart 2, ale i negativa. Co projekt přinesl účastníkům a co se neujalo. Co je potřeba zlepšit či více využívat v pokračujícím projektu Šance na restart 3.