Rekvalifikační kurz pokračuje modulem První pomoc a prevence úrazů

Rekvalifikační kurz pokračuje modulem zaměřeným na první pomoc a prevenci úrazů. Učební látku předává zkušená lektorská dvojice ze Záchranné služby v Hradci Králové. Kromě nezbytné teorie probíhá také praktický nácvik první pomoci s využitím profesionálních pomůcek. Tato část kurzu je velice náročná, ale v budoucí práci chův velice důležitá. Všechny aktivity jsou opakovány a důkladně procvičovány.

12.4.2017