Realizační tým projektu Šance na restart 2 se účastnil Evropské online konference s tématem: „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama“

Konference se konala 20. a 21.11.2020. Byla organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Letos proběhla zcela online. 

Navazovala 5. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s IAEVG (2019), UHK (2018), Katedrou andragogiky FF UK (2017) a ÚPV FF MU (2016).

Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Byl zde vytvořen společný prostor i pro sdílení, prezentaci a diskusi. Součástí konference byla i prezentace výherců letošních Národních cen kariérového poradenství. Naše nezisková organizace Šance na vzdělání získala v minulých letech první cenu v této soutěži.

Tématem letošního roku bylo kariérové poradenství a vzdělávání. Vzhledem k současné situaci je to aktuální téma, mění se trh práce, nastavují se nové možnosti pracovního uplatnění i vzdělávání, hledají se nové cesty a možnosti, jak se zorientovat, reagovat a být připraven na budoucnost trhu práce. Kariérové poradenství a kariérové vzdělávání má tak významné místo a nezastupitelnou roli pro současnou společnost ovlivněnou důsledky pandemie. 

Dalšími podtématy konference byly: 

 • KP předškolním a základním vzdělávání, ve středoškolském vzdělávání a na vysoké škole
 • KP pro dospělé
 • KP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Inovace ve vzdělávání a poradenství
 • Strategie a propojování KP a vzdělávání
 • Propojení HR a KP
 • Kariérový rozvoj ve firemním prostředí
 • Tipy a trendy pro absolventy vstupující na trh práce
 • Kariérní cesty 
 • Online kariérové poradenství a vzdělávání
 • “Green” poradenství, práce a vzdělávání

Byly to opravdu dva výživně strávené dny plné nových informací z ČR i ze zahraničí a inovativního pohledu na kariérové poradenství.