První online Burza práce v rámci II. etapy projektu Šance na restart 2 podpořeného ESFCR je úspěšně za námi.

K uspořádání online Burzy práce jsme měli v realizačním týmu veliký respekt. Aby byla stejně netradičně pojatá a interaktivní pro všechny zúčastněné skupiny jako naše klasická prezenční Burza – to byl obrovský úkol. Dva měsíce nám trvalo než jsme se rozhodli, že to přeci jen v této těžké covidové době zkusíme. Hlavně se nám už nechtělo čekat na rozvolnění, které je stále v nedohlednu.

Nakonec nás všechny překvapil zájem ze strany zaměstnavatelů, Úřadu práce a klientů. Nejvíce si všichni chválili online pohovory ve skupinách. Klienti královéhradecké skupiny se ukázali jako skvělá a velmi silná skupina, která se perfektně prezentovala. Opět se podařilo u nich vyvolat pocit, že jsou jedineční a je o takovou skupinu na pracovním trhu obrovský zájem. Klienti mají skvěle natrénované pohovory v online podobě, což bude asi v budoucnu jeden z důležitých aspektů pracovního trhu. Věříme, že oboustranná propojení v rámci proběhlé online Burzy práce se vydaří. Držíme palce a stále ještě nabízíme v rámci této etapy individuální konzultace.