Projekt Strážný pokračoval motivačním a rekvalifikačním kurzem

V dubnu a květnu probíhal II. běh projektu Strážný. V motivačním kurzu se účastníci dozvěděli, jak správně napsat životopis a jak odpovídat na záludné otázky v přijímacích pohovorech. Celý kurz absolvovalo 5 účastníků. Rekvalifikační kurz Strážný obsahoval nezbytné znalosti k vykonávání této profese a připravoval na zkoušku z profesní kvalifikace. Tentokrát měl kurz 7 absolventů. Na obou kurzech panovala uvolněná atmosféra a účastníci projevovali velký zájem o probíraná témata. Součástí projektu byla také exkurze v bezpečností agentuře, kde se účastníci mohli seznámit s reálnou situací na pracovišti.

IMG_1055   IMG_1102

IMG_0995    IMG_1052