Projekt Šance na restart 3 byl v rámci Councilu a za účasti zaměstnavatelů nabitý zajímavým programem.

Na konci října 2022 se konalo v rámci projektu Šance na restart 3 podpořeného z prostředků ESFCR setkání klientů a zaměstnavatelů. Obě strany měly možnost se vzájemně poznat. Prezentace ze strany klientů se setkaly s velkým zájmem a pochopením druhé strany. Dokonce jsme byli k našemu překvapení vybráni Národním orgánem pro koordinaci (MMR) jako jeden z úspěšných a poskytovateli dotace doporučených projektů podpořených z evropských fondů. Díky tomu mezi nás přišel fotograf najatý ze strany MMR a celou dobu pořizoval fotografie práce ve skupině. Fotografie pak budouvyužity pro propagaci přínosů fondů EU.