Projekt Náhradní babička dospěl do svého finále

V květnu nám skončil projekt Náhradní babička, který jsme realizovali od prosince 2016. Projekt podpořil 31 žen ve věku nad 55 let z Královéhradeckého kraje. Účastnice projektu prošly pracovní diagnostikou a motivačním kurzem, získaly klíčové dovednosti pro hledání práce, absolvovaly rekvalifikační kurz a všechny složily zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Na projekt jsme čerpali dotaci od MPSV ČR z Operačního programu Zaměstnanost. Těší nás velká spokojenost účastnic a také to, že si některé našly novou práci v profesi chůvy ještě v průběhu projektu.

IMG_20170313_122239