Profesní kvalifikace Strážný

Logo OPZ barevn+ę

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Zaměření projektu:  Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: září 2018 až únor 2020

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009016


Stručný popis:

Projekt se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Královéhradeckém kraji, kteří jsou ve věku 55 a více let a jsou nezaměstnaní déle než 5 měsíců. Nebagatelní podporu získá 40 osob. Účastníci projektu projdou vstupními motivačními rozhovory, získají klíčové dovednosti pro hledání práce, absolvují rekvalifikační kurz Strážný a složí zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací. Pro 18 účastníků bude zprostředkováno nové zaměstnání.

 

Termíny konání rekvalifikačního kurzu:

1. běh: prosinec 2018 – leden 2019

2. běh: květen – červen 2019

3. běh: říjen – listopad 2019

4. běh: leden – únor 2020

 

Přínos projektu pro účastníky:

1) získají komplexní podporu prostřednictvím poradenských nástrojů vedoucích k aktivizaci a motivaci

při respektování jejich individuálních potřeb

2) budou mít nové kompetence pro hledání práce

3) zvýší se motivace účastníků pro aktivní hledání práce a další vzdělávání

4) překonají sklony k rezignaci a naučí se hledat nové způsoby, jak se vyrovnat se svojí životní situací

5) budou mít rekvalifikaci v perspektivní profesi

6) získají novou práci

 

Klíčové aktivity:

Klíčové aktivity nabízí cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Díky zapojení do projektových aktivit se podpořené osoby lépe adaptují na svou životní situaci, bude podpořena jejich motivace řešit tuto situaci, získají nové znalosti/dovednosti poptávané na trhu práce v souladu s jejich individuálními potřebami a možnostmi a zvýší si šance na získání pracovního uplatnění.

 

Jaké projektové aktivity budou realizovány?

1. Nábor cílové skupiny a motivační rozhovory

2. Poradenství pro hledání práce

3. Rekvalifikační kurz a složení zkoušky z profesní kvalifikace

4. Umístění na volná pracovní místa