Poslední skupinové setkání v rámci III. etapy projektu Šance na restart 2 v Hradci Králové

Závěrečný skupinový Council III. etapy projektu Šance na restart 2 financovaného z ESFCR se nesl v příjemné atmosféře. Klienti sdíleli své zkušenosti s pracovními pohovory, svoje pocity z prvních pracovních úspěchů, ale i osobní zážitky.

Nadále probíhají rekvalifikace a tréninková pracovní místa. A stále jsou potřebné individuální konzultace s poradkyněmi.