Poslední běh rekvalifikačního kurzu Strážný

V druhé půlce ledna proběhl poslední IV. běh rekvalifikačního kurzu Strážný, který účastníky našeho projektu připravuje k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace. Kurz úspěšně dokončilo 7 osob. Vzdělávací osnova obsahovala např. na tato témata: provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních systémů, zásady spolupráce s Policií ČR a dalšími záchrannými složkami, kontrola osob a vozidel na vrátnicích a vstupních branách, používání věcných bezpečnostních prostředků, vedení záznamů o kontrolách a ostraze, dozor v objektech a na veřejných prostranstvích.

IMG_20200114_091926   IMG_20200130_114340