Podpora klientů RÚ Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci

eu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00095

Realizátor projektu: Šance na vzdělání, o.p.s.

Partner projektu: ETHIC HR, s.r.o.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Oblast podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Doba trvání: květen 2010 až duben 2012

 

Stručný popis a cíle projektu:

Cílem projektu bylo poskytnout klientům Rehabilitačního ústavu Kladruby, osobám se zdravotním postižením, pracovně-právní poradenství a rekvalifikační vzdělávání v takovém rozsahu, aby se tyto osoby mohly vrátit na pracovní trh. Pokud to bylo možné, nabídli jsme jim v rámci projektu také zprostředkování vhodné pracovní pozice.

 

Projekt byl realizován v několika oblastech:

  • bilanční a pracovní diagnostika klientů RÚ Kladruby,
  • kariérové a pracovně-právní poradenství,
  • vzdělávací aktivity pro klienty RÚ Kladruby, jejich rodinné příslušníky a širší veřejnost,
  • rekvalifikační kurzy,
  • motivace klientů RÚ Kladruby ke vzdělávání a návratu na pracovní trh,
  • spolupráce s potencionálními zaměstnavateli OZP.

 

Poskytovaná podpora kladla důraz na individuální přístup ke každému klientovi a reflektovala jeho potřeby a možnosti.

 

Kontakt:

Manažer projektu

Vlasta Krejčová

mobil: +420 773 695 300

e-mail: vlasta@sancenavzdelani.org