Osvědčení o profesní kvalifikaci získalo 9 absolventů rekvalifikačního kurzu Strážný

Začátkem listopadu se konaly zkoušky z profesní kvalifikace Strážný. Před zkušební komisi se dostavilo všech 9 absolventů III. běhu rekvalifikačního kurzu. Zkouška se skládala z písemného testu a ústního ověření získaných znalostí. Těší nás, že více než polovina účastníků vyplnila test bez jediné chyby a téměř všichni ostatní pouze s jednou chybou. Do ústní části postoupili všichni. Celou zkoušku také celá skupina úspěšně vykonala a účastníci projektu získali osvědčení o profesní kvalifikaci Strážný, které je opravňuje k vykonávání této profese.

IMG_20191108_122751   IMG_20191108_123150

IMG_20191108_092645   IMG_20191108_121832